Mazury – najpiękniejszy region w Polsce

Należą do najpiękniejszych krain w Polsce. Sprawia to urozmaicony krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, bagnami i lasami, w które wplatają się pełne uroku pola, łąki i pastwiska. Mazury noclegi Trochę Historii . Pojęcie Mazury pojawiło się w XIXw. jako określenie „Masurenland” i określało terytorium południowej części Prus Wschodnich, zamieszkałych głównie przez grupę etniczną zwaną Mazurami. …