Mazury – najpiękniejszy region w Polsce

Należą do najpiękniejszych krain w Polsce. Sprawia to urozmaicony krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, bagnami i lasami, w które wplatają się pełne uroku pola, łąki i pastwiska. Mazury noclegi
Trochę Historii .
Pojęcie Mazury pojawiło się w XIXw. jako określenie „Masurenland” i określało terytorium południowej części Prus Wschodnich, zamieszkałych głównie przez grupę etniczną zwaną Mazurami. Ludność tą tworzyli głównie osadnicy z Mazowsza. Mazurzy posługiwali się mazowiecką gwarą języka polskiego. Najdalszy zasięg terytorialny Mazur zakreślano na obszarze złożonym z takich rejonów miast jak Szczytno, Mrągowo, Nidzica, Wielbark, Pasym, Pisz, Orzysz, Giżycko, Ełk, Olecko, po części Gołdap, Węgorzewo, Kętrzyn, aż po Olsztynek i Ostródę w części zachodniej.

Obecne noclegi Mazury należy rozumieć raczej jako krainę geograficzno-historyczną w obrębie Pojezierza Mazurskiego, położoną na wschód od Pomorza i historycznej Warmii oraz na zachód od Suwalszczyzny. W sumie obszar o powierzchni ok 11 tys.km2.

Jeziora Dystroficzne
Najmniej znane, a szczególnie charakterystyczne dla Mazur są śródleśne jeziora dystroficzne o brunatnej i kwaśnej wodzie ubogiej w substancje pokarmowe. Zajmują one bezodpływowe zagłębienia, najczęściej na terenach piaszczystych, zasilane prawie wyłącznie przez wody opadowe.  Mazury domki

Mazurskie Rzeki
Choć stosunkowo liczne, są małe i krótkie, niejednokrotnie łączą poszczególne jeziora. Znaczna część zatraciła swój naturalny charakter w wyniku prac regulacyjnych i melioracyjnych za czasów niemieckich .
Mazury pokoje gościnne
Królową rzek mazurskich jest niewątpliwie Krutynia, największy dopływ Systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Na szlak wodny Krutyni, liczący ponad 100 km, składa się Krutynia właściwa i kilkanaście jezior połączonych ze sobą różnymi rzekami.

Szlak wodny Krutyni jest w chwili obecnej najpopularniejszym szlakiem kajakowym w Europie. Mazury pensjonaty

Pojezierze Mazurskie jest współcześnie najbogatszym przyrodniczo obszarem pojeziernym Europy. Różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt jest tu szczególna.