Pieniny – atrakcje dla turystów

Znajdujące się w Małopolsce Pieniny noclegi nazywane są parkiem dwóch narodów Polski i Słowacji. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej uroczych zakątków w całej Polsce. Góry wzniesione są z wapieni jurajskich i kredowych, które dzięki dużej odporności spowodowały wypreparowanie ich z osłony fliszowej i powstanie grzbietów z licznymi formami skalnymi o strzelistych kształtach. Na niewielkiej powierzchni jaką zajmują noclegi Pieniny można podziwiać największe osobliwości polskiego krajobrazu. Pieniny wyróżnia wyjątkowe bogactwo gatunków i zespołów roślinnych, Która jest związana z rozmaitością siedlisk i przetrwaniem tu wielu roślin – reliktów z okresów trzeciorzędu i plejstocenu. Obszar Pieniny pokoje gościnne niemalże w całości objęte są ochroną – Stworzono tutaj Pieniński Park Narodowy. W parku zostało wyznaczonych kilkadziesiąt kilometrów szlaków turystycznych, wśród których jednym z najpiękniejszych jest „Sokola Perć” prowadząca ze Szczawnicy na 3 Korony, a obejmująca najbardziej malownicze rejony Pienin – Sokolicę, Kazalnicę i Zamkową Górę. Na Trzech Koronach utworzono punkt widokowy skąd można podziwiać widok na całą panoramę Tatr Słowackich. W dole widać Sromowce Niżne, Czerwony Klasztor po Słowackiej stronie i wijący się między nimi Dunajec oddzielający na odcinku dwudziestu jeden kilometrów Polskę i Słowację.

Trzy Korony jest najwyższym masywem górskim w Pieninach. Wznosi się tutaj 5 wierzchołków, a wśród nich: Pańska Skała (920 m), Płaska Skała (950 m), Okrąglica (982 m n.p.m.). Stoki porastają lasy i pocięte są głębokimi dolinami potoków np. Wąwóz Sobczański. Pieniny domki
Trzy korony są dość popularnym punktem widokowym w Pieninach. Najpiękniejsza panorama to ta na dolinę Dunajca. Dotrzeć można na szczyt szlakami turystycznymi z Czorsztyna, Sromowiec, Krościenka.
Kolejnym ważnym elementem krajobrazu Pienińskiego jest Zamkowa Góra (779 m n.p.m.) leżąca w Pieninach Czorsztyńskich w głównym masywie Trzech Koron w kierunku północno-wschodnim od głównego wierzchołka. Pieniny wille
Na szczycie znajdują się ruiny Zamku Pienińskiego, który zalicza się do najwyżej położonych zamków w Polsce. Zbudowano go w latach 1257-1287 jako zamek strażniczy w regionie nowosądeckim. Ponoć po najeździe Tatarów schroniła się tu księżna – święta Kinga. W pierwszej połowie 15 wieku zamek został zniszczony przez husytów.